Skip to main content

Pick-up location

Regesta S.A. Centrum Logistyczne Krajków k/Wrocławia

Address:  Logistyczna 1, 55-020 Krajków

Opening hours:

Thursday 06:00 – 22:00

Friday 06:00 – 22:00

Saturday closed

Sunday closed

Monday 06:00 – 22:00

Tuesday 06:00 – 22:00

Wednesday 06:00 – 22:00